Byrådets kollektive løftebrudd er massivt

 • By admin
 • september 4, 2023
 • 0 Comments
 • 579 views

Innspill til utviklingen av Økern sentrum

Kampen om plassen

Transportplan Grønland

Hvor super er en superbuss?

 • By Redaksjonen
 • november 22, 2018
 • 0 Comments
 • 566 views

Tidligere innlegg

 • adminadmin
 • september 4, 2023
 • 0 Comments
Byrådets kollektive løftebrudd er massivt

Arbeiderpartiet, Miljøpartiet de Grønne og Sosialistisk Venstreparti har styrt byen gjennom to valgperioder. Klima og miljø har stått høyt på agendaen, ikke minst et bedre kollektivtilbud. Fagfeltet miljø og samferdsel…

Kampen om plassen

Det foregår en kamp i byene. Alle er opptatt av konsekvensene den skaper for egen hverdag. Men om vi løfter blikket vil vi se at det handler om å finne et kompromiss for å få samferdselen og byen til å fungere bedre. Det vil alle tjene på.

Hvor super er en superbuss?

Adrian Gran von Hall (H) vil at vi skal stoppe opp og revurdere den foreslåtte trikketunnelen mellom Gamlebyen og Ekebergparken. Nordstrands Blad 11.11.2018. Bakgrunnen for tunnelforslaget er å tilrettelegge bedre for syklister i Kongsveien.

Adrian Gran von Hall mener at løsningen isteden kan være såkalte superbusser, eller dobbeltleddbusser, som nok er en mer korrekt betegnelse.