• adminadmin
  • september 4, 2023
  • 0 Comments
Byrådets kollektive løftebrudd er massivt

Arbeiderpartiet, Miljøpartiet de Grønne og Sosialistisk Venstreparti har styrt byen gjennom to valgperioder. Klima og miljø har stått høyt på agendaen, ikke minst et bedre kollektivtilbud. Fagfeltet miljø og samferdsel…

Kampen om plassen

Det foregår en kamp i byene. Alle er opptatt av konsekvensene den skaper for egen hverdag. Men om vi løfter blikket vil vi se at det handler om å finne et kompromiss for å få samferdselen og byen til å fungere bedre. Det vil alle tjene på.