Adrian Gran von Hall (H) vil at vi skal stoppe opp og revurdere den foreslåtte trikketunnelen mellom Gamlebyen og Ekebergparken. Nordstrands Blad 11.11.2018. Bakgrunnen for tunnelforslaget er å tilrettelegge bedre for syklister i Kongsveien.

Adrian Gran von Hall mener at løsningen isteden kan være såkalte superbusser, eller dobbeltleddbusser, som nok er en mer korrekt betegnelse.

Forslaget om å erstatte Ekebergbanen med «superbusser» virker dårlig gjennomtenkt, og vi mistenker at von Hall bare har hørt hva superbuss er, og lite om hvilke fordeler de faktisk kan by på, samt hva erfaringene med dem er. Eksempelvis skurrer det veldig når både egen trasé og tunnel for kollektivtrafikken skal erstattes med ingenting og en superbuss i kø. Hvis man forstår verdien av egne traseer vil man snart også forstå verdien av at de egne traseene tar minst mulig plass. Bussene trenger slingringsmonn  og en bredere trasé for å holde samme hastighet.

Den viktigste egenskapen med trikk er ikke at den er elektrisk, men at den har stor kapasitet. Oslos nye trikker blir 34 meter lange, og vil ta dobbelt så mange passasjerer som en vanlig 18 meter lang leddbuss. De lengste superbussene på markedet er om lag 24 meter lange, omtrent samme lengde som de nå eldste trikkene….som har vist seg for små. Kan man ikke da kjøre oftere? I teorien kan man det, men i praksis klumper det seg, fordi alle vil på den første, og så blir den andre bussen gående tett bak. Det fungerer, men er dyrt og dårlig. Førerne utgjør den største delen av driftsutgiftene. Trikker kan enkelt forlenges til 44 meter, også enda lengre enn det. Superbusser kommer ikke i nærheten.

Det er ikke slik at dobbeltleddbusser ikke virker, men det er en del forutsetninger som skal oppfylles. Passasjermengden må være mindre for at det ikke skal bli trengsel og klumping. Her nevner vi Bordeaux, som i 1988 innførte dobbeltleddbusser – og som i 2003 avskaffet dem og erstattet dem med nye trikker. Utrecht gjør det samme til neste år. Men dobbeltleddbusser fungerer også helt greit i noen byer. Det fungerer best i byer med brede rette gater og flatt terreng.

Vanlige leddbusser får lett problemer på glatt føre, og dobbeltleddbusser, altså superbusser, enda større problemer, over grensen til det håndterbare. Oslo har faktisk prøvekjørt en slik og trukket den konklusjonen. I Göteborg har de kjørt superbusser i flere år, har måttet parkere dem på dager med stort snøfall, og velger nå å gå tilbake til mindre leddbusser og dårligere kapasitet. Dobbeltleddbusser klarer å manøvrere seg gjennom trange gater, men det det oppstår lett uforutsette situasjoner, hvor den ikke er i stand til å rygge seg ut av problemer med feilparkerte biler for tett opp mot gatehjørner.

Dobbeltleddbusser er også tyngre og krever mer motorkraft, og egner seg dårlig til bakkete terreng. Det har Bergen fått erfare, hvor feilkjøp av undermotoriserte «superbusser» har skapt en liten politisk skandale. De er ubrukelige og uselgelige. Trondheim har valgt å kjøpe tilsvarende busser, til tross for sterke advarsler fra dem som har erfaring med store busser på glatt føre, bussjåførene selv.

Vi har nylig fått to vanlige leddbusser med batteridrift i Oslo. Batterikapasiteten er enorm, men de kan gå i rundt fire timer før de må lade like lenge. Man må altså kjøpe to el-busser for å erstatte en diesel og doble antallet igjen for å erstatte en sporvogn. Og deretter triple antallet, for en sporvogn har et minst tre ganger så langt liv. Superbusser med batteri er ikke i handelen. De kommer nok, men vil alltid ha sin begrensning. Mellomlading forlenger driftstiden, men krever også tid til lading og mange dyre ladeanlegg.

Hvis superbusser er fremtidens løsning vil vi få se at flere byer legger ned trikken og satser på det.. Men trenden går fortsatt motsatt vei, og vi tror det er med god grunn. Trikk blir nemlig mer lønnsomt jo mer passasjerer som skal fraktes. Og det er alltid flere passasjerer som skal fraktes. Bergens bybane startet med 32 meter lange vogner, heldigvis kunne de forlenges til 43 meter og skaffe sitteplasser til langt flere. Vi tror ikke at fremtiden ligger i å satse på enda mindre busser, så supre de enn måtte kalles.

Toppfoto: Metrobuss/Superbuss i Trondheim 05.08.2019, Ses, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons