/Først publisert 31. august 2020

Sekretariatet for bytrafikk har lansert forprosjektet Transportplan Grønland.

Forprosjektrapporten gir råd om bruk av kollektivtransport som bydelstiltak for Grønland. Etableringen av en ny sykkel- og kollektivtrasé vil knytte bebyggelse og aktiviteter langs Grønland og Grønlandsleiret sammen på en bedre måte, og med muligheter for sterke forbindelser med «rullende fortau» i indre by til bl.a. Bjørvika, Aker Brygge, Stortorvet, Hegdehaugen, Frydenlund, Grünerløkka og Torshov, sammen med knutepunkter som Bussterminalen Grønland, Oslo S, Majorstuen, Storo og Sinsen.

Byene må tilpasses bilene mente etterkrigstidens byplanleggere. Det var den internasjonale trenden som Oslo ble en del av. Mye av kollektivtrafikken ble lagt under jorden og mange av trikkelinjene som bandt byen sammen forsvant. Mer plass kunne avsettes til bilene. Grønland ble hardt rammet. 

I årene som fulgte medførte bortfall av gateliv til forvitring av næring og manglende investeringer fra kommunes side. Grønland ble satt i en vanskelig situasjon. Tilbake står Nylandsbrua som et forstemmende monument over feilslått byutvikling.

Dagens byplanpolitikk går i motsatt retning. Gatene skal i større grad forbeholdes gående, syklende og kollektivtrafikk. Arealeffektivitet, grønne lunger og bærekraft står på dagsorden. Det er rammen og grunnlaget for denne rapporten.

Internasjonal erfaring viser at offentlig infrastruktur og spesielt trikk er solide drivere for nyetablering av næringsvirksomhet, økt omsetning og trivsel på gateplan. Det samme bildet ser vi i Bergen etter 10 år med Bybanen. Selv Stenersgata har våknet til nytt liv etter at den midlertidige trikketraséen ble lagt der.

Mye kan oppnås innenfor en moderat ramme. Tidsvinduet for kollektivtransporttiltak med gunstige priser er imidlertid i ferd med å lukkes. Det haster med å komme i gang.

Les hele rapporten til forprosjektet her.