Nettstedet drives av Sekretariatet for bytrafikk. Vi er en organisasjon som har som formål å presentere informasjon og gi råd om gode miljø- og transportløsninger i urbane strøk.

Vårt nettsted oppdateres jevnlig . Vi legger ut løpende informasjon der vi blant annet drøfter utviklingen av Oslos framtidige kollektivtransportsystem.

Vi ønsker å se alle kollektivtransportmidler i sammenheng — trikk, buss, bane, båt og lokaltog, samt alternative nyvinninger, med deres styrker og svakheter. Vi ønsker også å se kollektivtransportens rolle i sammenheng med bytrafikkens øvrige aktører, privatbilene, nyttetrafikken, fotgjengerne og syklistene. Derfor har vi valgt navnet Bytrafikk.

Sekretariatet for bytrafikk er ikke knyttet til noen politisk organisasjon, og representerer ikke noen farge i det politiske landskap. Vi mottar heller ingen pengestøtte, hverken fra det private eller offentlige. Vi som bidrar i Sekretariatet for bytrafikk har jobbet i mange år i forskjellige roller knyttet til samferdsel, og vi ønsker at byer skal være et godt sted å leve.

Vårt primære mål er at kollektivtransporten styrkes.  Følg med på nettstedet – og hold deg oppdatert om hva som skjer innen kollektivtrafikken!

Nettredaktør:
Arne Harstad

Kontakt oss gjerne

E-post: post@bytrafikk.org
Mobil: +47 948 31 834

Postadresse:
Sekretariatet for bytrafikk
Postboks 30 Tveita
0617 OSLO

Organisasjonsnummer.: 985 224 587