Kampen om plassen

Det foregår en kamp i byene. Alle er opptatt av konsekvensene den skaper for egen hverdag. Men om vi løfter blikket vil vi se at det handler om å finne et kompromiss for å få samferdselen og byen til å fungere bedre. Det vil alle tjene på.