Hvor super er en superbuss?

Adrian Gran von Hall (H) vil at vi skal stoppe opp og revurdere den foreslåtte trikketunnelen mellom Gamlebyen og Ekebergparken. Nordstrands Blad 11.11.2018. Bakgrunnen for tunnelforslaget er å tilrettelegge bedre for syklister i Kongsveien.

Adrian Gran von Hall mener at løsningen isteden kan være såkalte superbusser, eller dobbeltleddbusser, som nok er en mer korrekt betegnelse.