Om oss

Foto: Sekretariatet for bytrafikk

Velkommen til Bytrafikk. Nettstedet drives av Sekretariatet for bytrafikk. Vi er en organisasjon som har som formål å presentere informasjon og gi råd om gode miljø- og transportløsninger i urbane strøk.

Følg oss på Facebook

Vårt nettsted oppdateres jevnlig . Vi legger ut løpende informasjon der vi blant annet drøfter utviklingen av Oslos framtidige kollektivtransportsystem.

Vi ønsker å se alle kollektivtransportmidler i sammenheng — trikk, buss, bane, båt og lokaltog, samt alternative nyvinninger, med deres styrker og svakheter. Vi ønsker også å se kollektivtransportens rolle i sammenheng med bytrafikkens øvrige aktører, privatbilene, nyttetrafikken, fotgjengerne og syklistene

2-317ERECTILE DYSFUNCTION What is sildenafil citrate?.

. Derfor har vi valgt navnet Bytrafikk.

Sekretariatet for bytrafikk er ikke knyttet til noen politisk organisasjon, og representerer ikke noen farge i det politiske landskap. Vi mottar heller ingen pengestøtte, hverken fra det private eller offentlige. Vi som bidrar i Sekretariatet for bytrafikk har jobbet i mange år i forskjellige roller knyttet til samferdsel, og vi ønsker at byer skal være et godt sted å leve.

Foto: Sekretariatet for bytrafikk

Vårt primære mål er at kollektivtransporten styrkes.  Følg med på nettstedet – og hold deg oppdatert om hva som skjer innen kollektivtrafikken!

Kontakt oss gjerne

E-post: post@bytrafikk.org
Mobil: +47 948 31 834

Postadresse:
Sekretariatet for bytrafikk
Postboks 30 Tveita
0617 OSLO

Organisasjonsnummer.: 985 224 587

Foto: Sekretariatet for bytrafikk

Daglig leder:
Arne Harstad

Styret i Sekretariatet for bytrafikk (etter årsmøte des 2019):
Styreleder: Bernt Bull

Styremedlemmer:
Tom Ole Bergerud
Henrik Sartz
Ove Tønnessen
Øistein Øisjøfoss