Invitasjon til gratis kurs

Hvem ønsker seg ikke faglig påfyll innen et tema som engasjerer? Det er ikke ofte det dukker opp et tilbud det er vanskelig å takke nei til, aller minst når nytten går utover det rent personlige og kan tjene virksomhet vel så mye som samfunn.

Dr. Vukan R. Vuchic ved University of Pennsylvania tilbyr for tiden et kurs om urbane transportløsninger for bærekraftige byer, med hovedvekt på kollektivtransport. Kurset er åpent for alle, og kan gjennomføres i løpet av ca. 8 uker. Deltakere må regne med å sette av 3 – 6 timer per uke, men det er kanskje optimistisk regnet etter som kurset holdes på engelsk og det er nødvendig å gjøre seg kjent med faguttrykk. Tilbudet er tilgjengelig på nett og er gratis. Dersom du ønsker formelt kursbevis, kan du bestille det for USD 49.-

Hvor stor betydning har transport for bærekaftige byer? Produktive samfunn forutsetter effektive transportsystemer. Økonomi, politikk og policy påvirker. Målet er et transportsystem i balanse for de reisende så vel som omgivelsene, men en del utfordringer gjenstår. Kurset gir oversikt over hvilke virkemidler som er tilgjengelige og innsikt i hvordan de best kan utnyttes. Andre du tror kan være interessert? Send invitasjonen videre! For informasjon og påmelding, gå til https://www.edx.org/course/urban-transit-for-livable-cities