Briskebytrikken binder byen sammen

Briskebytrikken er klar for en ny vår. Mange millioner er investert i infrastrukturen de siste årene, og nå er tiden moden for neste skritt; en forlengelse til Rikshospitalet. Det vil skape en ny direkteforbindelse mellom Aker Brygge og Rikshospitalet, og betjene viktige bo- og handelsarealer i sentrum vest. Slik bindes byen ytterligere sammen.

Forsidefoto: Hans-Petter Lyshaug

Nordens eldste

2.mars 1894 åpnet Kristianias første trikkelinje mellom Jernbanetorvet og Majorstuen over Briskeby. Med sine snart 130 år i drift er den med det Nordens eldste trikkelinje. Med en slik alder kan man bli fristet til å tenke at Briskebytrikken kun er et kulturminne – men den er fortsatt en av pulsårene i Oslos transportnett.

Mens skinnegang og infrastruktur mellom Bogstadveien og Briskeby ble fornyet for få år siden, gjenstår strekningen mellom Riddervolds plass og Henrik Ibsens gate. I mer enn ti år har man diskutert om trikken fortsatt skal gå i Riddervolds gate og Inkognitogata eller om det er bedre å flytte traséen til Skovveien. Temperaturen i debatten er høy og frontene steile. Da er det viktig å huske at Briskebytrikken dreier som om mer enn noen hundre meter spor i Skovveien eller Inkognitogata. Kanskje skal vi puste med magen, løfte blikket og se hvordan strekningen kan være grunnlaget for et utvidet kollektivtilbud og nye reiseforbindelser – til glede og nytte for hele byen?

Utnytte investeringene bedre

Briskebytrikken er ikke Oslotrikkens mest trafikkerte delstrekning, men utgjør likevel en nyttig og rask forbindelse mellom Majorstuen og Bogstadveiens hektiske byliv, gjennom roligere boligstrøk til knutepunktene Solli plass og Nationaltheatret. Strekningen er også svært nyttig de gangene arrangementer eller andre forhold gjør det nødvendig å stenge sporene over Homansbyen eller Frogner. Det er imidlertid potensiale for å utnytte strekningen bedre. Med beskjedne tilleggsinvesteringer kan det skapes nye direkte forbindelser med trikk, noe som også åpner for en omlegging, rasjonalisering og forbedring av busstilbudet i området.

Sporvogn i Sporveisgata

Forlengelsen av trikken til Rikshospitalet på Gaustad i 1999 er på alle måter en suksess. Strekningen Jernbanetorget – Bislett – Rikshospitalet er en av trikkens aller mest populære forbindelser, men kan fortsatt forbedres. Spesielt mangler en direkteforbindelse mot sentrum sør og vest, samt havneområdene på Aker Brygge og Sørenga. Manglende omkjøringsmuligheter ved behov er også en utfordring. Fra krysset Holtegata x Bogstadveien, der Briskebytrikken i dag kjører ut i Bogstadveien, strekker Sporveisgata seg mot Thereses gate. Sporveisgata har sitt navn fra sporveiens aller første tid.  Kristiania Sporveisselskab hadde i mange år verksted og vognhall i nummer 8. Hva ville være mer naturlig enn at Sporveisgata igjen fikk sporvei?

Å legge trikkeskinner over en strekning på 500 meter gjennom Sporveisgata, vil være en beskjeden investering. Basert på Ruters nøkkeltall (hentet fra rapporten Utvikling av trikkenettet – mai 2020), kan anleggskostnaden anslås til 50-70 millioner kroner. 87 nye trikker er på vei for å gi oss et bedre tilbud. På mange måter er Sporveisgata i dag en «missing link» i trikkenettet i denne delen av byen. En tetting av dette hullet vil skape unike muligheter for nye forbindelser og et kraftig forbedret linjenett. Det vil bidra til å gi enda flere muligheten til å komme seg raskt og effektivt rundt i byen med kollektivtrafikken, og være til glede og nytte i generasjoner fremover.

Kunnskapstrikken

Med forbindelsen gjennom Sporveisgata kan Briskebytrikkens endeholdeplass i vest flyttes fra Majorstuen til Rikshospitalet. Dette vil skape en ny direkte forbindelse fra Aker Brygge over Briskeby og Bislett til Rikshospitalet. Man kan kalle denne linjen «kunnskapstrikken», ettersom den vil binde sammen mange av byens viktigste utdannings- og kunnskapsmiljøer; Rikshospitalet, Forskningsparken, Universitetet Blindern, Ullevål sykehus, Oslo Met, Kristelig Gymnasium, Den tysk-norske skolen, Hartvig Nissens skole, Den franske skolen, Nasjonalbiblioteket, Oslo Handelsgymnasium, Vika Atrium og Nasjonalmuseet – for å nevne noen. Den nye trikkeforbindelsen vil også gi en ny direkte utfart til marka for beboere langs strekningen, omkjøringsmuligheter mellom Bislett og sentrum og en avlastning av sentrum. Knutepunktene på Solli plass og Aker Brygge med Nesoddbåtene og øybåtene styrkes betraktelig. Det blir rett og slett bedre, enklere og raskere å reise kollektivt i denne delen av byen. Briskebytrikken er kollektiv-Oslos Columbiegg!

Beskjeden investering: Den korte forbindelsen på 500 m fra Thereses gate gjennom Sporveisgata til krysset Hegdehaugsveien x Holtegata åpner for helt nye muligheter med Briskebytrikken. Grafikk: Sekretariatet for bytrafikk

Skovveien eller Inkognitogata?

Forbindelsen mellom Aker Brygge og Rikshospitalet over Briskeby kan etableres både via Skovveien og Inkognitogata. Betjening av knutepunktet Solli taler imidlertid for at traseen bør legges via Skovveien. Dessverre har Ruters halvhjertede innsats og en fullstendig manglende vilje til å ta lokalmiljøet med på råd skapt mye motstand mot planene. Bedre blir det ikke av at også trikketilbudet oppleves å bli redusert som følge av omleggingen. Med nærmere 800 meter mellom holdeplassene vil trikken kjøre ekspress gjennom store områder og ikke betjene det på en god nok måte.

Planene må justeres slik at helheten blir bedre. En samling av trikk og sykkelfelt i Skovveien kan gi muligheter for å etablere flere parkeringsplasser i Inkognitogata og Riddervolds gate for beboerne enn de som fjernes i Skovveien. Med en mer pragmatisk holdning enn det som så langt er utvist fra Ruter og Bymiljøetaten bør det være mulig å få på plass både holdeplass i Skovveien og sykkelfelt. Det vil videre være nødvendig å se på den totale trafikkbelastning i området og tiltak for å redusere denne slik fremkommelighet for kollektivtrafikken og trafikksikkerhet prioriteres.

Buss i linje 21 mot Aker brygge. Foto: Hans-Petter Lyshaug

Busslinje 21 til Majorstuen

Med trikk mellom Bislett og Aker Brygge vil grunnlaget for busslinje 21 vest for Bislett falle bort. Denne kan da med fordel legges om for å skape nye forbindelser. En mulighet kan være å kjøre fra Bislett via Pilestredet og Suhms gate til Kirkeveien og Majorstuen. Dette vil gi en ny og etterlengtet direkte forbindelse mellom St Hanshaugen, Bislett og Majorstuen, og også knytte linje 21 i vest opp mot T-banen og det øvrige kollektivtilbudet på Majorstuen. Samtidig vil Fagerborg og Marienlyst også få et bedre kollektivtilbud. Omleggingen vil gi en klarere rollefordeling mellom trikk og buss i denne delen av byen og mindre parallellkjøring av trikk og buss.  Ressursene vil bli utnyttet bedre, og ikke minst vil Skovveien får en merkbart lavere trafikkbelastning.  

Briskebytrikken byr på et vell av muligheter! Vil byrådet gripe dem?

Trikk type SL 95 på Rikshospitalet Foto: Hans-Petter Lyshaug