Europa åpnet 11 nye trikkelinjer på to måneder i 2019

I løpet av de siste seks ukene av 2019 ble det åpnet 11 nye strekninger med sporvei eller bybane i Europa. Over 40 kilometer med nye trikkelinjer er innviet i Europa i løpet av denne perioden.

Nice (Frankrike) åpnet ballet 13. november da 3,8 km av byens tredje trikkelinje ble innviet. Linjen betjener flyplassen og ytre deler av Nice og forventes å frakte 12.000 passasjerer pr dag innen utløpet av 2020. Allerede en måned senere åpnet siste del av linje 2 med en 1,6 km lang tunnelstrekning fra Médecin til Port Lympia.

Nice, linje 2 Foto: Jesmar/https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons

Frankrikes nest største by, Lyon, åpnet sin syvende linje den 22. november. Linje T6 er en 6,7 km lang tverrgående linje i et område som kan sammenliknes med Ring 2 i Oslo.  Den nye linjen knytter sammen et stort universitetsykehus med en metrolinje og tre andre trikkelinjer.

Tre dager senere ble en 4,3 km forlengelse av linje T3 tatt i bruk i Saint-Étienne (Frankrike)

CAF Urbos 100 på linje T3 i Saint-Étienne. Foto: By Smiley.toerist – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=88245120

Wien (Østerrike) åpnet en 1,1 km forlengelse av linje D i begynnelsen av desember. Den nye strekningen gir forbindelse med linje 6 og 11.

Antwerpen (Belgia) var det samme uke feiring av en 3,5 km ny strekning som har gitt to nye linjer forbindelse til og gjennom et område sammenlikbart med Filipstad i Oslo. Antwerpen har også 66 trikker av samme type (CAF Urbos 100) som Oslo i bestilling.

Birmingham (Storbritania) har allerede samme type trikk, og åpnet i desember en 840 meter forlengelse i sentrum

discussion with their doctors about these topics. And 40% viagra pills complaints. Objective testing (or partner reports) may be.

. Strekningen har ikke kjøreledning, men trikkene kjøres på batteri. 

Trikkelinjer som krysser landegrenser har det vært noen av opp gjennom tidene. Siste skudd på stammen er Genève (Sveits) som gjennom en 2 km ny linje nå har forbindelse med Annemasse (Frankrike).

Samme dag åpnet Bordeaux (Frankrike) en 3,5 km forlengelse av linje D fra Quinconces til Maire de Boucat. 

© Bordeaux Metropole

Utrecht (Nederland) åpnet en helt ny linje på 8 kilometer den 16. desember 2019. Linjen forbinder sentrum og hovedjernbanestasjonen med universitetsområdet. Den nye trikkelinjen erstatter en såkalt superbusslinje som hadde dobbeltleddbusser og delvis reservert trasé.

Linje 22 i Utrecht på åpningsdagen 14.12.2019.
Foto: Wimvantklooster – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=85465673

Grenoble (Frankrike) forlenget sin linje T1 med én kilometer i desember. Et par andre mindre utvidelser er også planlagt.

Vitoria-Gasteiz (Spania) har en linje som ble forlenget med 1,7 km fram til universitetsområdet.

Ellers utmerket 2019 seg som et rekordår for helt nybygde sporveier og bybaner, men det er et større tema.  

Kilde: Tramways & Urban Transit www.tautonline.com

Toppfoto: Avenue Jean-Médecin i Nice Fotograf: Aeris06, Frédéric Oropallo – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=77492747