Fornebubanens kostnader

Bygging av T-bane til Fornebu har blitt en økonomisk hodepine og kasteball mellom politiske myndigheter. Det er ikke rart når antatte kostnader for å realisere dette prosjektet har økt med ufattelige 350 prosent i løpet av åtte år. Og da er prisstigningen ikke inkludert. 

Sekretariatet for bytrafikk mener at beboere og virksomheter på Fornebu kan få en moderne, kapasitetssterk og rask baneløsning til halvparten av de estimerte byggekostnadene på 17 mrd.  Når vi vet at grunninvesteringen for å integrere Fornebubanen i det eksisterende T-banenettet overskrider 32 mrd. blir totalsummen vanskelig å bære. Dette omfatter en total ombygging av Majorstuen stasjon, ny tunnel gjennom sentrum og oppgradering av T-banens signal- og sikringssystem. 

For 13 år siden ble Akershus fylkeskommune, Oslo kommune og Bærum kommune enige om å bygge bybane til Fornebu.  Vi anbefaler våre politiske myndigheter å gjenoppta bybaneløsningen som første byggetrinn for T-bane

severe scarring and penile deformity. The advantages ofpatient acceptance, ease of administration and generic viagra online for sale.

. Mye av infrastrukturen blir den samme for begge løsningene. Østensjøbanen og Lambertseterbanen er bygd på samme måten.

Dette kan gjennomføres ved at man i første omgang bygger infrastruktur for bybane fra Fornebu til Skøyen som er tilrettelagt for en fremtidig T-bane til Majorstuen. På Skøyen knyttes bybanen til det eksisterende trikkenettet til sentrum. I tillegg etableres forbindelsen til Majorstuen med trikkespor i Halvdan Svartes gate fra Drammensveien til Frogner Plass. 

En moderne bybane gir i dette tilfellet 90 prosent av T-banens fordeler til halve prisen. Det er dokumentert med tall fra utlandet, Ruters egne beregninger og byggeregnskaper fra bybanen i Bergen. Mens Fornebubanens løpemeterkostnad oppgis til 2 millioner kroner er kostnaden for bybane forberedt for T- bane 1 million per løpemeter . Uten forsinkelse av prosjektet.

Mellomløsningen med bybane gir kortere gangavstand til stoppestedene, flere avganger per time og fem minutter lengre reisetid til Nationaltheatret. Med en maksimal timekapasitet på 8640 reisende, vil bybane enkelt kunne håndtere de forventede passasjerstrømmer i mange år fremover. Til sammenligning har T-bane en maksimal timekapasitet på 9600 reisende. 

Det er bred politisk enighet om å realisere Fornebubanen. Etter 20 års planlegging er ingen spadestikk tatt, men kostnadene har økt voldsomt. Vi anbefaler våre politiske myndigheter å tilpasse baneløsningen til behov og økonomi:

  • Fornebubanen anlegges i to trinn, først som bybane og deretter som T-bane
  • 1. byggetrinn med bybane ferdigstilles i 2027 med en kostnadsramme på 9 mrd. kr, inkl. tilrettelegging for fremtidig T-bane. (5. mrd. kr. uten tilrettelegging)
  • 2. byggetrinn med T-bane påbegynnes når transportetterspørselen gjør det nødvendig, men ikke før kapasiteten på det eksisterende T-banenettet er klar for integrering av Fornebubanen, med ny Majorstuen stasjon, ny sentrumstunnel og nytt signal- og sikringssystem.