Suksess for bybanen i Bergen


Nylig kunne NRK melde at Bybanen setter nye rekorder.

18,6 millioner reisende er en formidabel økning og langt over forventningene ved prosjekteringen. Dog skal det sies at estimatene for trafikk var moderate
.

Den moderne bybanen og skinneeffekten har medført at trafikkøkningen langt overstiger andre trafikkslag og også hva befolkningsveksten skulle tilsi.

Bybanen har størst trafikk mellom Florida og Danmarks plass, men nå som alle vogner er forlenget og avgangene kjøres hyppig oppleves fortsatt kvaliteten som god.

Det rettes ofte kritikk mot Bybanen når det hevdes at årsaken til trafikkveksten er fjerningen av et busstilbud som ble opplevd som bedre av brukerne. Imidlertid er det lite som tyder på at dette kan stemme. Parallelt med banen kjører busslinjene 67 og 53 mellom Lagunen og Bystasjonen. Denne busslinjen er også ti minutter raskere

Rectal examination : sphincter tone and prostate examination29Sample Sexual History Questions What is sildenafil?.

. Denne busslinjen har under 1 million reisende i året så til tross for kortere reisetid velger trafikantene Bybanen.