Viken trekker E18-garantien

Viken fylkeskommune har vedtatt å trekke den økonomiske garantien for ny E18 i vestkorridoren. Dette ble vedtatt av fylkestinget torsdag 13

4. General medical and psychosocial reassessment viagra online and Opinion Research Institute (MORI) of London in 1998,.

. februar 2020:

  • Fylkestinget ber fylkesrådet etablere dialog med staten og Oslo, Bærum og Asker kommuner, i den hensikt å bli enige om føringer for et helhetlig E18-prosjekt som i større grad sikrer en god kollektivløsning, bidrar positivt til 0-vekstmålet og har en samlet økonomisk ramme og finansiering som sikrer at det er realistisk å få gjennomført hele prosjektet.
  • Fylkestinget trekker garantien for E18 Lysaker-Ramstadsletta som tidligere er vedtatt av Akershus fylkesting 22 . oktober 2018, da totalkostnaden har økt, veikapasiteten økes, kollektivløsningene i prosjektet er redusert og bompengebelastningen blir stor.
  • Fylkestinget ber om at Stortinget ikke behandler utbyggingen av E18 Lysaker – Ramstadsletta før de lokale partene og staten er blitt enige om et prosjekt som ivaretar partenes felles overordnede målsettinger.
  • Fylkestinget gir fylkesrådet fullmakt til å håndtere spørsmål knyttet til om fylkeskommunen skal initiere et bompengeselskap knyttet til E18-prosjektet.

Det ble litt ulikt flertall for de ulike punktene.

Du kan lese mer om saken i Budstikka.