Kollektivtrafikken til Filipstad må være skinnegående

Statens vegvesen anslår at 30.000 mennesker vil reise kollektivt til og fra den nye bydelen på Filipstad hver dag, men overser at så store trafikkstrømmer ikke lar seg håndtere med løsningen som de selv foreslår . (Ilustrasjonsfoto: Diiz/Oslo kommune)

Busslinje 54 Tjuvholmen . Foto: Sekretariatet for bytrafikk

Vegvesenet går inn for lokk over E18, med to kjørefelt og to kollektivfelt . Kollektivfeltene vil gi en kapasitet på 60 avganger per time. Allerede i dag går det 84 busser per time på denne strekningen . Når Filipstad er ferdig utbygget vil behovet øke til minst 100 avganger per time, med kø, forsinkelser og tap av kollektivreisende som en konsekvens av vegvesenets løsning.

Det utvikles stadig nye former for persontransport i byer, med el- sparkesykler og selvkjørende elektriske busser som de ferskeste eksemplene . Til og fra Filipstad vil det anslagsvis reise 2000 mennesker per time og dette transportbehovet kan løses med:

Trikk i Bordeaux, Frankrike – godt integrert i bybildet. Foto: Sekretariatet for bytrafikk
  • 10 trikker 
  • 25 busser
  • 200 selvkjørende busser

Løsningene skal utredes og velges i løpet av de nærmeste årene.

I brev til Bystyrets sekretariat foreslår vi at antall kollektivavganger reduseres til 60 per time, at busslinjene til og fra vest som i dag passerer gjennom området, ender på Skøyen med sømløs omstigning til tog eller trikk. Videre, mener vi at kollektivtransporten til Filipstad i hovedsak må baseres på trikk, med avganger hvert 5. minutt. Med en kostnadsramme på ca. 300 mill. kr., vil dette gi større kapasitet enn en to- felts motorvei. 

Sekretariatet for Bytrafikk støtter Plan- og bygningsetaten som anbefaler at det bygges trikkelinje til Filipstad, med videre forbindelse både til Skøyen og Majorstua. Det lar seg løse ved å føre linjen fra Filipstad over Tinkern til Skillebekk. Derfra er det allerede forbindelser både til Skøyen og Majorstua. Dette er også i tråd med Ruters ønske om et nettverksbasert kollektivnett i Oslo. 

Plantegninger trikkeforbindelse forbi Tinkern, Skillebekk

disorder.prompted the development of a sublingual pill. viagra pills.

. Illustrasjon: Ruter/Sweco

Å legge trikkespor forbi Tinkern kan gjennomføres uten store og forstyrrende inngrep i dette friområdet.  En utbygging her kan kombineres med en nødvendig og påkrevet oppgradering av et område som har ligget brakk i mange år. 

Planleggingen av kollektivløsninger for Filipstad- området er i en tidlig fase. Enkelte elementer er endog satt på vent. Slikt lover ikke godt. Vi mener det er viktig å finne gode helhetsløsninger basert på moderne, miljøvennlig og kapasitetssterk transport som gir gode og forutsigbare forbindelser til den nye bydelen, men også videre til viktige knutepunkter som Skøyen og Majorstua.

Oversiktsfoto Filipstad slik det ser ut i dag. Foto: Oslo kommune

Her kan du lese Sekretariatet for bytrafikks uttalelse om løsning for kollektivtransport til Filipstad (PDF)

Du kan lese mer om Filipstadprosjektet hos Oslo kommune her.