Nei til fjerning av kollektivfelt i Hans Nielsen Hauges gate

I en høringsuttalelse til Plan- og bygningsetaten i Oslo Kommune sier Sekretariatet for Bytrafikk et klart nei til etablering av et toveis sykkelfelt i Hans Nielsen Hauges gate på bekostning av kollektivfeltet på samme strekning. 

Ved å fjerne kollektivfeltet reduseres fremkommeligheten for to viktige busslinjer med 12 avganger og en samlet kapasitet på 2500 reisende per time. Samtidig rammer det bydeler med over 100.000 beboere. Behovet for kollektivfelt på denne strekningen er større enn noen gang.

Det er beklagelig at to viktige og miljøvennlige transportformer kommer i konflikt på denne måten

performance (1,2) . generic viagra ED does not refer to penile curvatures, spontaneous or.

. Vi ser med bekymring at stadig flere tilsvarende konflikter dukker opp, og at kommunale myndigheter velger løsninger som rammer kollektivtrafikken.

Sekretariatet for Bytrafikk er en sterk tilhenger av sykkel som en helsebringende og miljøvennlig transportform. Vi savner imidlertid gode og gjennomarbeidete alternativer for sykkel i tilfeller hvor det oppstår konflikt mellom sykkel- og kollektivtrafikk og etterlyser mer kreativitet og grundigere saksbehandling fra myndighetene side.

Målet om at byens trafikkvekst skal tas med gange, sykkel og kollektivtransport er vi enige i, men byens myndigheter må ikke glemme at det er kollektivtrafikken som må ta tyngden av trafikkstrømmene i form av et stabilt og kapasitetsstrekt helårstilbud .  

Areal er en knapphetsfaktor i bytrafikken. Prioritering av miljøvennlig og arealeffektiv kollektivtransport er viktig for bedre bymiljø og økt mobilitet.

Les hele høringsuttalelsen her (PDF)