Anbefaler at reguleringsplan for Ringeriksbanen fastsettes

Ringeriksbanen har vært under planlegging lenge. Faktisk ble strekningen første gang omtalt allerede i 1858. Nå har omsider planleggingen av Ringeriksbanen kommet langt. Prosjektet er et fellesprosjekt for vei og jernbane og omfatter også ny E16 over Sollihøgda til Hønefoss

5-6• Genito-urinary system buy viagra online.

. Les mer hos Jernbanedirektoratet.